Odborní garanti

Prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc.

Prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc.

je zakladatelem České společnosti pro parenterální a enterální výživy (nyní společnost klinické výživy a intenzivní péče). Dlouholetý přednosta Kliniky gerontologické a metabolické v Hradci Králové.
V současné době vedle celé řady klinických a učitelských aktivit vede Centrum pro výzkum a vývoj Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty v Hradci Králové. Je členem a čestným členem českých a zahraničních odborných společností a členem redakčních rad celé řady českých a zahraničních časopisů s lékařskou tématikou. Je autorem řady odborných publikací a původních prací a také autorem či spoluautorem patentů a průmyslových vzorů.

PharmDr. Martin Staněk

PharmDr. Martin Staněk

několik let pracoval v nemocničním lékárenství a farmaceutickém průmyslu. Dlouhodobě se věnuje klinické a komunální výživě.
V roce 1997 založil společnost Dr.Staněk, spol. s r.o., která je zaměřena na vývoj, výrobu a distribuci potravin k udržování a snižování tělesné hmotnosti.
Společně se svojí ženou MUDr. Taťánou Staňkovou založil Centrum pro poruchy metabolismu a výživy v Praze 1, které se zejména zabývá léčbou obezity. Je autorem či spoluautorem celé řady výrobků pro snižování a udržování tělesné hmotnosti.